Poskytujeme kompletné služby OPP (ochrana pred požiarmi)

Technik požiarnej ochrany, ochrana pred požiarmi, požiarne kontroly a dokumentácia OPP

Kontaktujte nás a získajte výhodnú cenovú ponuku ešte dnes.

 

fire extinguisher 712975 640

K povinnostiam zamestnávateľa patrí aj zabezpečovanie starostlivosti o OPP (ochranu pred požiarmi) v priestoroch zamestnávateľa starostlivosť, vypracovať dokumentáciu a zabezpečiť pre zamestnancov školenia a odbornú prípravu (platí aj v prípade prenajatých priesotrov), zabezpečiť požiarne kontroly, odborne nazývané preventívne protipožiarne prehliadky.

Súčasťou OPP je aj vypracovanie dokumentácie OPP, vedenie dokumentácie v súlade so skutočným stavom a hlavne vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok (požiarne kontroly), ktoré vykonáva technik požiarnej ochrany zápisom do požiarnej knihy.

Dokumentáciu a školenia pre zamestnancov pripravuje taktiež technik požiarnej ochrany s oprávnením od KR HaZZ a systém nastaví podľa podmienok zamestnávateľa.

 

Medzi základnú dokumentáciu OPP patrí:

 • požiarna identifikačná karta
 • požiarny poriadok pracoviska
 • požiarne poplachové smernice
 • požiarny evakuačný plán
 • požiarna kniha
 • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru
 • doklady o kontrole požiarnych zariadení podľa osobitného predpisu
 • údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi
 • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
 • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
 • dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby

 

Okrem základnej dokumentácie OPP klientovi pomôžeme s označením priestorov a pripravíme aj iné potrebné dokumenty a počas celej doby spolupráce mu budeme poskytovať poradenstvo v oblasti OPP a usmerňovať zamestnávateľa v oblasti OPP.

Ak Vás zaujíma viacej, alebo máte záujem o výhodnú cenovú ponuku kontaktujte nás ešte dnes.

Referencie spokojných klientov

img 5261 2 2222

O nás

Problematike BOZP, OPP a ŽP sa venujeme na profesionálnej úrovni už viac ako 10 rokov. Zameriavame sa na poskytovanie odborného servisu a poradenstva pre klientov ktorí očakávajú servis na vyššej úrovni. Preto sa pre našich klientov snažíme zastrešiť všetky služby pod jednou strechou. Našim cieľom je pomáhať riešiť problémy a hľadať riešenia pre všetkych našich klientov, tak aby boli splnené právne predpisy a dodržaná spokojnosť a požiadavky klienta. 

 

Miroslav Ondruš

Autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany

Od roku 2008 som pracoval ako ABT a TPO vo viac ako 20 člennom tíme na oddelení Safety & Environment (bezpečnosť práce a životné prostredie) v závode na výrobu automobilov Kia Motors Slovakia. Počas práce som získal veľa odborných skúseností a špecializované oprávnenia potrebné pre výkon mojej profesie. Mimo každodenných pracovných povinností som bol v dennom kontakte aj s OHSAS 18 001 a ISO 14 001. Pre svoju ešte odbornú spôsobilosť som sa intenzívne naďalej vzdelával a absolvoval mnohé školenia a semináre. Svoje pôsobenie v Kia Motors Slovakia som sa rozhodol ukončiť a plne venovať všetky odborné skúsenosti a vzdelanie v obore bezpečnosti práce a požiarnej ochrany mojim klientom.

Tel.: +421 911 782 919

Mail: ondrus@bexpo.sk

 

 

Pre vypracovanie výhodnej a nezáväznej cenovej ponuky  nás kontaktujte ešte dnes, týmto formulárom.

 

Používame súbory cookie, aby sme mohli naše webové stránky prispôsobiť vašim potrebám. Prehliadaním stránok súhlasíte s ich použitím.