Jazdíte vy alebo zamesnanci v práci na firemnom vozidle? Potrebujete “školenie vodičov referentských vodičov”?

Veľa firiem aj v dnešnej dobe svojich zamesnancov posiela na zbytočné školenia “referentských vodičov”, ktoré im ponúkajú autoškoly alebo vzdelávacie agentúry a presviedčajú ich o tom, že je to potrebné. Či už tak robia účelovo, alebo je to iba nepochopenie právnych predpisov ťažko povedať. A však naša odpoveď na otázku či je toto školenie zamerané iba na vedenie vozidiel potrebné je jednoznačné NIE.

Dôvodom tohto tvrdenia je aj to, že každý jeden zamestnávateľ je povinný oboznamovať svojich zamestnancov, resp. Vykonávať pre nich školenia na úseku BOZP a PO. Tieto školenia pre zamestnancov môže zamestnávateľ vykonávať prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo špecializovanými spoločnosťami ktoré sú držiteľmi potrebných oprávnení. Na vzdelávanie zamestnancov vrátane vodičov je to oprávnenie na výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov pod označením 01.1, ktorého držiteľmi sme aj my.

Ak je teda súčasťou pravidelného a povinného školenia zamestnancov aj predpísaný rozsah učiva venovaný vedeniu motorového vozidla, nie je nutné posielať zamestnancov na ďaľšie školenia.

V prípade záujmu o viac informácií, alebo zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby, školení alebo technika požiarnej ochrany kontaktujte BEXPO.