Vykonávame koordináciu bezpečnosti na stavenisku

BOZP pre stavenisko, plán BOZP a autorizovaný bezpečnostný technik

Kontaktujte nás a získajte výhodnú cenovú ponuku ešte dnes.

 

construction 1491693 640Na základe požiadáviek Nariadenia vlády č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadávkach na pracovisko vykonávame činnosť koordinátora bezpečnsti práce na stavenisku, inými slovami povedané zabezpečiť BOZP pre stavenisko.

 

Koordinácia bezpečnosti na stavenisku zahŕňa:

  • Vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • Uplatnovanie všeobecných zásad prevencie a požiadáviek na zaistenie BOZP pre stavenisko
  • Plánovanie prác ktoré sa budú vykonávať súčasne
  • Plánovanie spolupráce medzi zamestnávateľmi pracujúcimi na spoločnom pracovisku
  • Fyzické obhliadky a kontroly na stavenisku podľa dohodnutého plánu kontrol BOZP pre stavenisko
  • Vyžadovanie dodržiavania bezpečnostných predpisov
  • Kontroly na alkohol

 

Mimo týchto služieb pre klienta pripravíme aj iné potrebné dokumenty a počas celej doby spolupráce mu budeme poskytovať poradenstvo a usmerňovať zamestnávateľa/stavebníka v oblasti BOZP a OPP predpisov platných pre slovensko a EU.

Ak Vás zaujíma viacej, alebo máte záujem o výhodnú cenovú ponuku kontaktujte nás ešte dnes.

Referencie spokojných klientov

img 5261 2 2222

O nás

Problematike BOZP, OPP a ŽP sa venujeme na profesionálnej úrovni už viac ako 10 rokov. Zameriavame sa na poskytovanie odborného servisu a poradenstva pre klientov ktorí očakávajú servis na vyššej úrovni. Preto sa pre našich klientov snažíme zastrešiť všetky služby pod jednou strechou. Našim cieľom je pomáhať riešiť problémy a hľadať riešenia pre všetkych našich klientov, tak aby boli splnené právne predpisy a dodržaná spokojnosť a požiadavky klienta. 

 

Miroslav Ondruš

Autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany

Od roku 2008 som pracoval ako ABT a TPO vo viac ako 20 člennom tíme na oddelení Safety & Environment (bezpečnosť práce a životné prostredie) v závode na výrobu automobilov Kia Motors Slovakia. Počas práce som získal veľa odborných skúseností a špecializované oprávnenia potrebné pre výkon mojej profesie. Mimo každodenných pracovných povinností som bol v dennom kontakte aj s OHSAS 18 001 a ISO 14 001. Pre svoju ešte odbornú spôsobilosť som sa intenzívne naďalej vzdelával a absolvoval mnohé školenia a semináre. Svoje pôsobenie v Kia Motors Slovakia som sa rozhodol ukončiť a plne venovať všetky odborné skúsenosti a vzdelanie v obore bezpečnosti práce a požiarnej ochrany mojim klientom.

Tel.: +421 911 782 919

Mail: ondrus@bexpo.sk

 

 

Pre vypracovanie výhodnej a nezáväznej cenovej ponuky  nás kontaktujte ešte dnes, týmto formulárom.

 

Používame súbory cookie, aby sme mohli naše webové stránky prispôsobiť vašim potrebám. Prehliadaním stránok súhlasíte s ich použitím.