Služby BOZP - bezpečnosť práce

BOZP (bezpečnostnotechnická služba), autorizovaný bezpečnostný technik

Kontaktujte nás a získajte výhodnú, nezáväznú cenovú ponuku ešte dnes.

 

industrial 1636397 640Jednou zo základných povinností zamestnávateľa je zabezpečovať starostlivosť o BOZP (bezpečnosť práce) pre svojich zamestnancov, ktoré pre zamestnávateľa zabezpečuje autorizovaná bozp služba (bezpečnostnotechnická služba).

Súčasťou BOZP je hlavne zabezpečenie školenívypracovanie dokumentácie týkajúcej sa bezpečnosti práce priamo podľa konkrétnych podmienok u zamestnávateľa.

Počas zmluvnej spolupráce poskytujeme komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti práce, sledujeme legislatívne zmeny, kontrolujeme si termíny a zabezpečujeme pre zamestnávateľa všetky služby v oblasti BOZP.

 

Naša BOZP služba pre Vás zabezpečí najmä:

 • Zabezpečenie služieb autorizovaného bezpečnostného technika
 • Komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti práce, pracovného prostredia a hygieny práce
 • Posúdenie rizika a vypracovanie písomneho dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami
 • Vypracovanie kompletnej dokumentácie 
 • Vyšetrovanie pracovných úrazov a vybavenie všetkých úradných povinností súvisiacich so vznikom pracovného úrazu
 • Vykonávanie pravidelných prehliadok stavu BOZP na pracovisku
 • Príprava školení v oblasti BOZP

Medzi dokumentáciu bezpečnosti práce patrí:

 • Politika BOZP a program realizácie politiky bezpečnosti práce
 • Písomný dokument o posúdení rizika
 • Dokumentácia zo školení BOZP
 • Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám
 • Zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom
 • Predpis zakazujúci užívanie alkoholu a drog, s tým súvisiace určenie okruhu osôb oprávnených vykonať kontrolu
 • Určenie spôsobu zabezpečovania pitného režimu pre zamestnancov
 • Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, Návrh OOPP a zoznam prideľovaných OOPP, Evidenčná karta pridelených OOPP
 • Bezpečnostné a zdravotné značenie
 • Bezpečné pracovné postupy a prevádzkové poriadky BOZP

 

Mimo týchto služieb pre klienta pripravíme aj iné potrebné dokumenty a počas celej doby spolupráce mu budeme poskytovať odborné poradenstvo v oblasti BOZP a usmerňovať zamestnávateľa v oblasti BOZP a pracovného prostredia.

Ak Vás zaujíma viacej, alebo máte záujem o výhodnú a nezáväznú cenovú ponuku kontaktujte nás ešte dnes.

Referencie spokojných klientov

img 5261 2 2222

O nás

Problematike BOZP, OPP a ŽP sa venujeme na profesionálnej úrovni už viac ako 10 rokov. Zameriavame sa na poskytovanie odborného servisu a poradenstva pre klientov ktorí očakávajú servis na vyššej úrovni. Preto sa pre našich klientov snažíme zastrešiť všetky služby pod jednou strechou. Našim cieľom je pomáhať riešiť problémy a hľadať riešenia pre všetkych našich klientov, tak aby boli splnené právne predpisy a dodržaná spokojnosť a požiadavky klienta. 

 

Miroslav Ondruš

Autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany

Od roku 2008 som pracoval ako ABT a TPO vo viac ako 20 člennom tíme na oddelení Safety & Environment (bezpečnosť práce a životné prostredie) v závode na výrobu automobilov Kia Motors Slovakia. Počas práce som získal veľa odborných skúseností a špecializované oprávnenia potrebné pre výkon mojej profesie. Mimo každodenných pracovných povinností som bol v dennom kontakte aj s OHSAS 18 001 a ISO 14 001. Pre svoju ešte odbornú spôsobilosť som sa intenzívne naďalej vzdelával a absolvoval mnohé školenia a semináre. Svoje pôsobenie v Kia Motors Slovakia som sa rozhodol ukončiť a plne venovať všetky odborné skúsenosti a vzdelanie v obore bezpečnosti práce a požiarnej ochrany mojim klientom.

Tel.: +421 911 782 919

Mail: ondrus@bexpo.sk

 

 

Pre vypracovanie výhodnej a nezáväznej cenovej ponuky  nás kontaktujte ešte dnes, týmto formulárom.

 

Používame súbory cookie, aby sme mohli naše webové stránky prispôsobiť vašim potrebám. Prehliadaním stránok súhlasíte s ich použitím.